||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Referendum results for Abertawe

refferendwm ar bwerau deddfu Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Dydd Iau, 3 Mawrth 2011

'A ydych yn dymuno i'r Cynulliad allu llunio deddfau ar bob mater yn yr 20 maes pwnc y mae ganddo bwerau ynddynt?'

Abertawe - canlyniadau
Opsiwn pleidleisio Pleidleisiau %
Ydy 38496 63%
Na 22409 37%
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 60905
Etholaeth 185307
Number of ballot papers issued 60966
Y nifer a bleidleisiodd 33%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Ydy 63%
Na 37%

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340