||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Cyngor Cymuned Y Mwmbwls

Isetholiad Cyngor Cymuned Mwmbwls (Ward West Cross) - Dydd Iau, 28 Chwefror 2019

Ward West Cross

Cyngor Cymuned Y Mwmbwls - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau %
Rebecca Angharad Scott Llafur 653 31% Wedi'i ethol
Richard James Jarvis Llafur 603 28% Wedi'i ethol
John Kenneth Tancock Ceidwadwyr 490 23% Heb ei ethol
Graham John Richardson Ceidwadwyr 391 18% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 2137
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Rebecca Angharad Scott 31% Wedi'i ethol
Richard James Jarvis 28% Wedi'i ethol
John Kenneth Tancock 23% Heb ei ethol
Graham John Richardson 18% Heb ei ethol

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340