||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Fairwood

Etholiadau Llywodraeth Leol - Dydd Iau, 10 Mehefin 2004

Fairwood - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau %
Paxton Hood-Williams Ceidwadwyr 470 38% Wedi'i ethol
John Günther Bushell Democratlaid Rhyddfrydol 405 33% Heb ei ethol
John Hywel Guy Llafur 162 13% Heb ei ethol
Rhodri Griffiths Plaid Werdd 138 11% Heb ei ethol
Andrew Whitt Democratlaid Rhyddfrydol 57 5% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 1232
Etholaeth 2258
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Paxton Hood-Williams 38% Wedi'i ethol
John Günther Bushell 33% Heb ei ethol
John Hywel Guy 13% Heb ei ethol
Rhodri Griffiths 11% Heb ei ethol
Andrew Whitt 5% Heb ei ethol

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340