||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth yngl?n â phenderfyniadau diweddar a wnaed gan gyrff gwneud penderfyniadau y cyngor.

Fel arall gallwch ymweld â'r dudalen penderfyniadau gan swyddogion i gael gwybodaeth am benderfyniadau a ddirprwyir i swyddogion a wnaed gan swyddogion y cyngor.

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd

Dim penderfyniadau'n cyfateb

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340