||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Manylion Pwyllgor

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe - Grŵp Partneriaeth

Cylch gwaith

Cofnodion ac Agendâu Blaenorol Bwrdd y Gwasanaethau Cyhoeddus.

 

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe yn bartneriaeth o asiantaethau gwasanaethau cyhoeddus sy'n gweithio gyda'i gilydd i wella gwasanaethau lleol. Mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i bedwar corff gyfranogi. Y Bwrdd Iechyd, Cyfoeth Naturiol Cymru, y Gwasanaeth Tân ac Achub a'r Cyngor yw'r pedwar corff hyn. Fe'i cefnogir gan Ddinas a Sir Abertawe ac mae hefyd yn cynnwys darparwyr gwasanaethau pwysig eraill, er enghraifft, yr heddlu a'r prifysgolion.

 

Yn unol â’n Hysbysiad Cydymffurfio, cyhoeddir agendâu a chofnodion ein cyfarfodydd yn ddwyieithog.

 

Aelodaeth

 • Keith Baker   
 • David Bebb   
 • Matthew Bennett   
 • Mark Brace   
 • Jayne Brewer   
 • June Burtonshaw   
 • Amanda Carr   
 • Mark Child   
 • Karen Cornish   
 • Jan Curtice   
 • Dr Jane Davidson   
 • Steve Davies   
 • Andrew Davies  (Cadeirydd) 
 • Hilary Dover   
 • Eirian Evans   
 • Hywel Evans   
 • Martyn Evans   
 • Sian Harrop-Griffiths   
 • Sandra Husbands   
 • Anna Jones   
 • Martin Jones   
 • Sarah King   
 • Erika Kirchner   
 • Andrea Lewis   
 • Clive Lloyd   
 • Joanna Maal   
 • Philip McDonnell   
 • Alun Michael   
 • Mike Phillips   
 • Jennifer Raynor   
 • Mary Sherwood   
 • Rob Stewart   

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340