||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Calendr cyfarfodydd

dilynwch ni ar Twitter

Gall dyddiadau'r cyfarfodydd newid. Wrth chwilio am fanylion cyfarfod penodol, cysylltwch â'r Gwasanaethau Democrataidd i gadarnhau bod y cyfarfod yn mynd yn ei flaen fel y trefnwyd

Yn ogystal, awgrymwn eich bod yn darllen yr Amserlen Cyfarfodydd bob pythefnos i sicrhau nad yw'r cyfarfod perthnasol wedi cael ei ganslo neu ei symud. Fel arall gallwch danysgrifio i dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf drwy e-bost am drefniadau cyfarfodydd pwyllgor penodol.

Gellir gwahardd y cyhoedd rhag bod yn bresennol mewn cyfarfod neu ran ohono. Os hoffech fynd i gyfarfod, awgrymir i chi gysylltu â'r Gwasanaethau Democrataidd ymlaen llaw.

Hydref 2019
Dydd Llun  Dydd Mawrth  Dydd Mercher  Dydd Iau  Dydd Gwener 

30

1

2

3

4

7

8

9

10

11

14

15

16

17

18

21

22

23

24

25

28

29

30

31

1

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340