||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Calendr cyfarfodydd

Follow Democracy Swansea on Twitter

Gall dyddiadau'r cyfarfodydd newid. Wrth chwilio am fanylion cyfarfod penodol, cysylltwch â'r Gwasanaethau Democrataidd i gadarnhau bod y cyfarfod yn mynd yn ei flaen fel y trefnwyd

Yn ogystal, awgrymwn eich bod yn darllen yr Amserlen Cyfarfodydd bob pythefnos i sicrhau nad yw'r cyfarfod perthnasol wedi cael ei ganslo neu ei symud. Fel arall gallwch danysgrifio i dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf drwy e-bost am drefniadau cyfarfodydd pwyllgor penodol.

Gellir gwahardd y cyhoedd rhag bod yn bresennol mewn cyfarfod neu ran ohono. Os hoffech fynd i gyfarfod, awgrymir i chi gysylltu â'r Gwasanaethau Democrataidd ymlaen llaw.

Gellir gweld dyddiadur arfaethedig y cyngor ar gyfer 2015/2016 yng nghyfleuster y llyfrgell

Rhagfyr 2018
Dydd Llun  Dydd Mawrth  Dydd Mercher  Dydd Iau  Dydd Gwener 

26

27

28

29

30

3

4

5

6

7

10

11

12

13

14

17

18

19

20

21

24

25

26

27

28

31

1

2

3

4

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340