||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Yn bresennol

Ar gyfer presenoldeb cynghorwyr cyn 8 Mai 2014, ewch i’r llyfrgell.

Presenoldeb Mary Sherwood

Ystadegau mynychu Mary Sherwood
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:20
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 13   65%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   29% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):7   35%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Mary Sherwood
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
12/03/2019 Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe - Grŵp Partneriaeth ,12/03/2019 Yn bresennol
15/04/2019 Gweithgor Craffu - Ymddygiad Gwrthgymdeithasol ,15/04/2019 Yn bresennol
06/03/2019 Panel Ariannu Allanol ,06/03/2019 Absennol
03/04/2019 Panel Ariannu Allanol ,03/04/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
09/05/2019 Pwyllgor Datblygu Polisi Lleihau Tlodi ,09/05/2019 Yn bresennol
26/06/2019 Pwyllgor Datblygu Polisi Lleihau Tlodi ,26/06/2019 Yn bresennol
18/07/2019 Pwyllgor Datblygu Polisi Lleihau Tlodi ,18/07/2019 Yn bresennol
21/03/2019 Y Cabinet ,21/03/2019 Yn bresennol
18/04/2019 Y Cabinet ,18/04/2019 Yn bresennol
02/05/2019 Y Cabinet ,02/05/2019 Yn bresennol
28/02/2019 Y Cyngor ,28/02/2019 Yn bresennol
28/03/2019 Y Cyngor ,28/03/2019 Yn bresennol
25/04/2019 Y Cyngor ,25/04/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
09/05/2019 Y Cyngor ,09/05/2019 Yn bresennol
17/05/2019 Y Cyngor ,17/05/2019 Absennol
12/06/2019 Y Cyngor ,12/06/2019 Absennol
27/06/2019 Y Cyngor ,27/06/2019 Yn bresennol
24/07/2019 Y Cyngor ,24/07/2019 Absennol
25/07/2019 Y Cyngor ,25/07/2019 Yn bresennol
27/07/2019 Y Cyngor ,27/07/2019 Absennol

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340