||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Yn bresennol

Ar gyfer presenoldeb cynghorwyr cyn 8 Mai 2014, ewch i’r llyfrgell.

Presenoldeb Sam Pritchard

Ystadegau mynychu Sam Pritchard
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:24
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 18   75%
Cafwyd Ymddiheuriad:3   50% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):6   25%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Sam Pritchard
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
15/04/2019 Gweithgor Craffu - Ymddygiad Gwrthgymdeithasol ,15/04/2019 Yn bresennol
04/04/2019 Gweithgor Craffu – Rheoli Perygl Llifogydd Lleol ,04/04/2019 Yn bresennol
04/09/2019 Panel Ariannu Allanol ,04/09/2019 Yn bresennol
26/06/2019 Panel Perfformiad Craffu - Gwasanaethau Plant a Theuluoedd ,26/06/2019 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 27/03/2019 Absennol
Cyfarfod preifat, 11/04/2019 Yn bresennol
09/04/2019 Pwyllgor Archwilio ,09/04/2019 Yn bresennol
11/06/2019 Pwyllgor Archwilio ,11/06/2019 Yn bresennol
13/08/2019 Pwyllgor Archwilio ,13/08/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
16/09/2019 Pwyllgor Archwilio ,16/09/2019 Absennol
10/04/2019 Pwyllgor Datblygu Polisi Addysg a Sgiliau ,10/04/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
23/04/2019 Pwyllgor Datblygu Polisi Cyngor y Dyfodol a Thrawsnewid ,23/04/2019 Yn bresennol
17/04/2019 Pwyllgor Datblygu Polisi Pobl ,17/04/2019 Yn bresennol
08/04/2019 Pwyllgor Rhaglen Chraffu ,08/04/2019 Yn bresennol
20/06/2019 Y Cabinet ,20/06/2019 Disgwyliedig
28/03/2019 Y Cyngor ,28/03/2019 Yn bresennol
25/04/2019 Y Cyngor ,25/04/2019 Yn bresennol
09/05/2019 Y Cyngor ,09/05/2019 Yn bresennol
17/05/2019 Y Cyngor ,17/05/2019 Yn bresennol
12/06/2019 Y Cyngor ,12/06/2019 Absennol
27/06/2019 Y Cyngor ,27/06/2019 Yn bresennol
24/07/2019 Y Cyngor ,24/07/2019 Yn bresennol
25/07/2019 Y Cyngor ,25/07/2019 Yn bresennol
27/07/2019 Y Cyngor ,27/07/2019 Yn bresennol
29/08/2019 Y Cyngor ,29/08/2019 Cafwyd Ymddiheuriad

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340