||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Yn bresennol

Ar gyfer presenoldeb cynghorwyr cyn 8 Mai 2014, ewch i’r llyfrgell.

Presenoldeb Hazel Morris

Ystadegau mynychu Hazel Morris
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:41
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 18   44%
Cafwyd Ymddiheuriad:13   57% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):23   56%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Hazel Morris
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
01/05/2019 Gweithgor Craffu - Twristiaeth ,01/05/2019 Absennol
15/04/2019 Gweithgor Craffu - Ymddygiad Gwrthgymdeithasol ,15/04/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
25/03/2019 Is-bwyllgor trwyddedu statudol ,25/03/2019 Yn bresennol
21/03/2019 Panel Perfformiad Craffu - Addysg ,21/03/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
02/05/2019 Panel Perfformiad Craffu - Addysg ,02/05/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
Cyfarfod preifat, 03/06/2019 Disgwyliedig
Cyfarfod preifat, 03/06/2019 Disgwyliedig
13/06/2019 Panel Perfformiad Craffu - Addysg ,13/06/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
19/03/2019 Panel Perfformiad Craffu - Gwasanaethau I Oedolion ,19/03/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
26/03/2019 Panel Perfformiad Craffu - Gwasanaethau I Oedolion ,26/03/2019 Absennol
16/04/2019 Panel Perfformiad Craffu - Gwasanaethau I Oedolion ,16/04/2019 Yn bresennol
20/06/2019 Panel Perfformiad Craffu - Gwasanaethau I Oedolion ,20/06/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
30/07/2019 Panel Perfformiad Craffu - Gwasanaethau I Oedolion ,30/07/2019 Absennol
20/08/2019 Panel Perfformiad Craffu - Gwasanaethau I Oedolion ,20/08/2019 Absennol
11/03/2019 Panel Ymchwilio Craffu - Cydraddoldebau ,11/03/2019 Absennol
Cyfarfod preifat, 13/03/2019 Absennol
Cyfarfod preifat, 22/03/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
Cyfarfod preifat, 27/03/2019 Absennol
Cyfarfod preifat, 11/04/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
05/07/2019 Pwyllgor Apeliadau a Dyfarniadau ,05/07/2019 Yn bresennol
27/03/2019 Pwyllgor Datblygu Polisi Lleihau Tlodi ,27/03/2019 Absennol
24/04/2019 Pwyllgor Datblygu Polisi Lleihau Tlodi ,24/04/2019 Absennol
09/05/2019 Pwyllgor Datblygu Polisi Lleihau Tlodi ,09/05/2019 Yn bresennol
26/06/2019 Pwyllgor Datblygu Polisi Lleihau Tlodi ,26/06/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
18/07/2019 Pwyllgor Datblygu Polisi Lleihau Tlodi ,18/07/2019 Yn bresennol
08/03/2019 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,08/03/2019 Yn bresennol
12/04/2019 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,12/04/2019 Yn bresennol
09/05/2019 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,09/05/2019 Yn bresennol
10/05/2019 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,10/05/2019 Yn bresennol
14/06/2019 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,14/06/2019 Yn bresennol
12/07/2019 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,12/07/2019 Yn bresennol
09/08/2019 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,09/08/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
12/04/2019 Pwyllgor Trwyddedu Statudol ,12/04/2019 Yn bresennol
09/05/2019 Pwyllgor Trwyddedu Statudol ,09/05/2019 Yn bresennol
28/03/2019 Y Cyngor ,28/03/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
25/04/2019 Y Cyngor ,25/04/2019 Yn bresennol
09/05/2019 Y Cyngor ,09/05/2019 Yn bresennol
17/05/2019 Y Cyngor ,17/05/2019 Absennol
12/06/2019 Y Cyngor ,12/06/2019 Yn bresennol
27/06/2019 Y Cyngor ,27/06/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
24/07/2019 Y Cyngor ,24/07/2019 Yn bresennol
25/07/2019 Y Cyngor ,25/07/2019 Yn bresennol
27/07/2019 Y Cyngor ,27/07/2019 Cafwyd Ymddiheuriad

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340