||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Yn bresennol

Ar gyfer presenoldeb cynghorwyr cyn 8 Mai 2014, ewch i’r llyfrgell.

Presenoldeb Jan Curtice

Ystadegau mynychu Jan Curtice
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:33
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 28   85%
Cafwyd Ymddiheuriad:5   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):5   15%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Jan Curtice
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
12/03/2019 Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe - Grŵp Partneriaeth ,12/03/2019 Yn bresennol
14/05/2019 Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe - Grŵp Partneriaeth ,14/05/2019 Yn bresennol
15/08/2019 Cyd-bwyllgor Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe ,15/08/2019 Yn bresennol
25/03/2019 Grŵp Partneriaeth AoHNE Gŵyr ,25/03/2019 Yn bresennol
24/06/2019 Grŵp Partneriaeth AoHNE Gŵyr ,24/06/2019 Yn bresennol
03/05/2019 Is-bwyllgor trwyddedu statudol ,03/05/2019 Yn bresennol
05/07/2019 Pwyllgor Apeliadau a Dyfarniadau ,05/07/2019 Yn bresennol
14/03/2019 Pwyllgor Cronfa Bensiwn ,14/03/2019 Yn bresennol
11/07/2019 Pwyllgor Cronfa Bensiwn ,11/07/2019 Yn bresennol
13/03/2019 Pwyllgor Datblygu Polisi Addysg a Sgiliau ,13/03/2019 Yn bresennol
10/04/2019 Pwyllgor Datblygu Polisi Addysg a Sgiliau ,10/04/2019 Yn bresennol
09/05/2019 Pwyllgor Datblygu Polisi Addysg a Sgiliau ,09/05/2019 Yn bresennol
12/06/2019 Pwyllgor Datblygu Polisi Addysg a Sgiliau ,12/06/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
10/07/2019 Pwyllgor Datblygu Polisi Addysg a Sgiliau ,10/07/2019 Yn bresennol
08/03/2019 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,08/03/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
12/04/2019 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,12/04/2019 Yn bresennol
09/05/2019 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,09/05/2019 Yn bresennol
10/05/2019 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,10/05/2019 Yn bresennol
14/06/2019 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,14/06/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
12/07/2019 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,12/07/2019 Yn bresennol
09/08/2019 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,09/08/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
12/04/2019 Pwyllgor Trwyddedu Statudol ,12/04/2019 Yn bresennol
09/05/2019 Pwyllgor Trwyddedu Statudol ,09/05/2019 Yn bresennol
28/02/2019 Y Cyngor ,28/02/2019 Yn bresennol
28/03/2019 Y Cyngor ,28/03/2019 Yn bresennol
25/04/2019 Y Cyngor ,25/04/2019 Yn bresennol
09/05/2019 Y Cyngor ,09/05/2019 Yn bresennol
17/05/2019 Y Cyngor ,17/05/2019 Yn bresennol
12/06/2019 Y Cyngor ,12/06/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
27/06/2019 Y Cyngor ,27/06/2019 Yn bresennol
24/07/2019 Y Cyngor ,24/07/2019 Yn bresennol
25/07/2019 Y Cyngor ,25/07/2019 Yn bresennol
27/07/2019 Y Cyngor ,27/07/2019 Yn bresennol

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340