||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Yn bresennol

Ar gyfer presenoldeb cynghorwyr cyn 8 Mai 2014, ewch i’r llyfrgell.

Presenoldeb Ceri Evans

Ystadegau mynychu Ceri Evans
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:14
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 9   64%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   40% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):5   36%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Ceri Evans
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
21/11/2018 Panel Ymchwiliad Craffu – Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc ,21/11/2018 Absennol
19/09/2018 Pwyllgor Datblygu Polisi Pobl ,19/09/2018 Yn bresennol
17/10/2018 Pwyllgor Datblygu Polisi Pobl ,17/10/2018 Yn bresennol
07/11/2018 Pwyllgor Datblygu Polisi Pobl ,07/11/2018 Cafwyd Ymddiheuriad
12/12/2018 Pwyllgor Datblygu Polisi Pobl ,12/12/2018 Yn bresennol
16/01/2019 Pwyllgor Datblygu Polisi Pobl ,16/01/2019 Yn bresennol
20/02/2019 Pwyllgor Datblygu Polisi Pobl ,20/02/2019 Yn bresennol
20/09/2018 Y Cyngor ,20/09/2018 Yn bresennol
04/10/2018 Y Cyngor ,04/10/2018 Absennol
25/10/2018 Y Cyngor ,25/10/2018 Yn bresennol
22/11/2018 Y Cyngor ,22/11/2018 Cafwyd Ymddiheuriad
20/12/2018 Y Cyngor ,20/12/2018 Yn bresennol
24/01/2019 Y Cyngor ,24/01/2019 Yn bresennol
12/02/2019 Y Cyngor ,12/02/2019 Absennol

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340