||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Yn bresennol

Ar gyfer presenoldeb cynghorwyr cyn 8 Mai 2014, ewch i’r llyfrgell.

Presenoldeb Cyril Anderson

Ystadegau mynychu Cyril Anderson
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:55
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 45   82%
Cafwyd Ymddiheuriad:10   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):10   18%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyril Anderson
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
01/05/2019 Gweithgor Craffu - Twristiaeth ,01/05/2019 Yn bresennol
15/04/2019 Gweithgor Craffu - Ymddygiad Gwrthgymdeithasol ,15/04/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
05/02/2019 Gweithgor Craffu – Gorfodi Amgylcheddol ,05/02/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
13/06/2019 Is-bwyllgor trwyddedu statudol ,13/06/2019 Yn bresennol
25/03/2019 Panel Llofnodwyr Cyfamod y Lluoedd Arfog ,25/03/2019 Yn bresennol
11/02/2019 Panel Perfformiad Craffu - Addysg ,11/02/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
Cyfarfod preifat, 20/02/2019 Yn bresennol
21/03/2019 Panel Perfformiad Craffu - Addysg ,21/03/2019 Yn bresennol
02/05/2019 Panel Perfformiad Craffu - Addysg ,02/05/2019 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 03/06/2019 Disgwyliedig
Cyfarfod preifat, 03/06/2019 Disgwyliedig
13/06/2019 Panel Perfformiad Craffu - Addysg ,13/06/2019 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 11/07/2019 Disgwyliedig
11/02/2019 Panel Perfformiad Craffu - Gwasanaethau Plant a Theuluoedd ,11/02/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
25/02/2019 Panel Perfformiad Craffu - Gwasanaethau Plant a Theuluoedd ,25/02/2019 Yn bresennol
29/04/2019 Panel Perfformiad Craffu - Gwasanaethau Plant a Theuluoedd ,29/04/2019 Yn bresennol
26/06/2019 Panel Perfformiad Craffu - Gwasanaethau Plant a Theuluoedd ,26/06/2019 Yn bresennol
12/02/2019 Pwyllgor Archwilio ,12/02/2019 Yn bresennol
09/04/2019 Pwyllgor Archwilio ,09/04/2019 Yn bresennol
11/06/2019 Pwyllgor Archwilio ,11/06/2019 Yn bresennol
05/02/2019 Pwyllgor Cynllunio ,05/02/2019 Yn bresennol
05/03/2019 Pwyllgor Cynllunio ,05/03/2019 Yn bresennol
02/04/2019 Pwyllgor Cynllunio ,02/04/2019 Yn bresennol
07/05/2019 Pwyllgor Cynllunio ,07/05/2019 Yn bresennol
09/05/2019 Pwyllgor Cynllunio ,09/05/2019 Yn bresennol
04/06/2019 Pwyllgor Cynllunio ,04/06/2019 Yn bresennol
02/07/2019 Pwyllgor Cynllunio ,02/07/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
09/05/2019 Pwyllgor Datblygu Polisi Cyngor y Dyfodol a Thrawsnewid ,09/05/2019 Yn bresennol
25/06/2019 Pwyllgor Datblygu Polisi Cyngor y Dyfodol a Thrawsnewid ,25/06/2019 Yn bresennol
20/02/2019 Pwyllgor Datblygu Polisi Pobl ,20/02/2019 Yn bresennol
20/03/2019 Pwyllgor Datblygu Polisi Pobl ,20/03/2019 Yn bresennol
17/04/2019 Pwyllgor Datblygu Polisi Pobl ,17/04/2019 Yn bresennol
09/05/2019 Pwyllgor Datblygu Polisi Pobl ,09/05/2019 Yn bresennol
19/06/2019 Pwyllgor Datblygu Polisi Pobl ,19/06/2019 Yn bresennol
11/02/2019 Pwyllgor Rhaglen Chraffu ,11/02/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
11/03/2019 Pwyllgor Rhaglen Chraffu ,11/03/2019 Yn bresennol
08/04/2019 Pwyllgor Rhaglen Chraffu ,08/04/2019 Yn bresennol
09/05/2019 Pwyllgor Rhaglen Chraffu ,09/05/2019 Yn bresennol
13/05/2019 Pwyllgor Rhaglen Chraffu ,13/05/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
08/07/2019 Pwyllgor Rhaglen Chraffu ,08/07/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
08/02/2019 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,08/02/2019 Yn bresennol
08/03/2019 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,08/03/2019 Yn bresennol
12/04/2019 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,12/04/2019 Yn bresennol
09/05/2019 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,09/05/2019 Yn bresennol
10/05/2019 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,10/05/2019 Yn bresennol
14/06/2019 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,14/06/2019 Yn bresennol
12/07/2019 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,12/07/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
12/04/2019 Pwyllgor Trwyddedu Statudol ,12/04/2019 Yn bresennol
09/05/2019 Pwyllgor Trwyddedu Statudol ,09/05/2019 Yn bresennol
24/01/2019 Y Cyngor ,24/01/2019 Yn bresennol
12/02/2019 Y Cyngor ,12/02/2019 Yn bresennol
28/02/2019 Y Cyngor ,28/02/2019 Yn bresennol
28/03/2019 Y Cyngor ,28/03/2019 Yn bresennol
25/04/2019 Y Cyngor ,25/04/2019 Yn bresennol
09/05/2019 Y Cyngor ,09/05/2019 Yn bresennol
17/05/2019 Y Cyngor ,17/05/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
12/06/2019 Y Cyngor ,12/06/2019 Yn bresennol
27/06/2019 Y Cyngor ,27/06/2019 Yn bresennol

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340