||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Yn bresennol

Ar gyfer presenoldeb cynghorwyr cyn 8 Mai 2014, ewch i’r llyfrgell.

Presenoldeb Linda Tyler-Lloyd

Ystadegau mynychu Linda Tyler-Lloyd
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:27
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 16   59%
Cafwyd Ymddiheuriad:10   91% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):11   41%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Linda Tyler-Lloyd
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
25/09/2019 Panel Craffu Perfformiad – Yr Amgylchedd Naturiol ,25/09/2019 Yn bresennol
22/10/2019 Panel Craffu Perfformiad – Yr Amgylchedd Naturiol ,22/10/2019 Disgwyliedig
02/05/2019 Panel Perfformiad Craffu - Addysg ,02/05/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
Cyfarfod preifat, 03/06/2019 Disgwyliedig
Cyfarfod preifat, 03/06/2019 Disgwyliedig
13/06/2019 Panel Perfformiad Craffu - Addysg ,13/06/2019 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 11/07/2019 Yn bresennol
12/09/2019 Panel Perfformiad Craffu - Addysg ,12/09/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
Cyfarfod preifat, 23/09/2019 Disgwyliedig
17/10/2019 Panel Perfformiad Craffu - Addysg ,17/10/2019 Yn bresennol
07/05/2019 Pwyllgor Cynllunio ,07/05/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
09/05/2019 Pwyllgor Cynllunio ,09/05/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
04/06/2019 Pwyllgor Cynllunio ,04/06/2019 Yn bresennol
02/07/2019 Pwyllgor Cynllunio ,02/07/2019 Yn bresennol
06/08/2019 Pwyllgor Cynllunio ,06/08/2019 Yn bresennol
03/09/2019 Pwyllgor Cynllunio ,03/09/2019 Yn bresennol
01/10/2019 Pwyllgor Cynllunio ,01/10/2019 Yn bresennol
27/08/2019 Pwyllgor Datblygu Polisi Cydraddoldeb a Chenedlaethau’r Dyfodol ,27/08/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
24/09/2019 Pwyllgor Datblygu Polisi Cydraddoldeb a Chenedlaethau’r Dyfodol ,24/09/2019 Yn bresennol
22/10/2019 Pwyllgor Datblygu Polisi Cydraddoldeb a Chenedlaethau’r Dyfodol ,22/10/2019 Disgwyliedig
09/05/2019 Pwyllgor Datblygu Polisi Cyngor y Dyfodol a Thrawsnewid ,09/05/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
25/06/2019 Pwyllgor Datblygu Polisi Cyngor y Dyfodol a Thrawsnewid ,25/06/2019 Yn bresennol
23/07/2019 Pwyllgor Datblygu Polisi Cyngor y Dyfodol a Thrawsnewid ,23/07/2019 Disgwyliedig
16/07/2019 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,16/07/2019 Absennol
09/05/2019 Y Cyngor ,09/05/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
17/05/2019 Y Cyngor ,17/05/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
12/06/2019 Y Cyngor ,12/06/2019 Yn bresennol
27/06/2019 Y Cyngor ,27/06/2019 Yn bresennol
24/07/2019 Y Cyngor ,24/07/2019 Yn bresennol
25/07/2019 Y Cyngor ,25/07/2019 Yn bresennol
27/07/2019 Y Cyngor ,27/07/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
29/08/2019 Y Cyngor ,29/08/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
26/09/2019 Y Cyngor ,26/09/2019 Yn bresennol

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340