||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Yn bresennol

Ar gyfer presenoldeb cynghorwyr cyn 8 Mai 2014, ewch i’r llyfrgell.

Presenoldeb Peter K Jones

Ystadegau mynychu Peter K Jones
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:48
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 35   73%
Cafwyd Ymddiheuriad:7   54% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):13   27%
Yn bresennol:1

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Peter K Jones
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
23/09/2019 Gweithgor Craffu - BREXIT ,23/09/2019 Yn bresennol
01/05/2019 Gweithgor Craffu - Twristiaeth ,01/05/2019 Yn bresennol
25/09/2019 Panel Craffu Perfformiad – Yr Amgylchedd Naturiol ,25/09/2019 Yn bresennol
02/05/2019 Panel Perfformiad Craffu - Addysg ,02/05/2019 Yn bresennol
20/06/2019 Panel Perfformiad Craffu - Gwasanaethau I Oedolion ,20/06/2019 Yn bresennol
30/07/2019 Panel Perfformiad Craffu - Gwasanaethau I Oedolion ,30/07/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
20/08/2019 Panel Perfformiad Craffu - Gwasanaethau I Oedolion ,20/08/2019 Yn bresennol
24/09/2019 Panel Perfformiad Craffu - Gwasanaethau I Oedolion ,24/09/2019 Yn bresennol
29/04/2019 Panel Perfformiad Craffu - Gwasanaethau Plant a Theuluoedd ,29/04/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
26/06/2019 Panel Perfformiad Craffu - Gwasanaethau Plant a Theuluoedd ,26/06/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
28/08/2019 Panel Perfformiad Craffu - Gwasanaethau Plant a Theuluoedd ,28/08/2019 Yn bresennol
13/05/2019 Panel Perfformiad Craffu - Gwella Gwasanaethau a Chyllid ,13/05/2019 Yn bresennol
24/06/2019 Panel Perfformiad Craffu - Gwella Gwasanaethau a Chyllid ,24/06/2019 Yn bresennol
19/08/2019 Panel Perfformiad Craffu - Gwella Gwasanaethau a Chyllid ,19/08/2019 Yn bresennol
16/09/2019 Panel Perfformiad Craffu - Gwella Gwasanaethau a Chyllid ,16/09/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
04/07/2019 Panel Perfformiad Craffu – Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ,04/07/2019 Yn bresennol
17/07/2019 Panel Perfformiad Craffu – Datblygu ac Adfywio ,17/07/2019 Yn bresennol
31/07/2019 Panel Perfformiad Craffu – Datblygu ac Adfywio ,31/07/2019 Yn bresennol
11/06/2019 Pwyllgor Archwilio ,11/06/2019 Yn bresennol
13/08/2019 Pwyllgor Archwilio ,13/08/2019 Yn bresennol
16/09/2019 Pwyllgor Archwilio ,16/09/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
08/10/2019 Pwyllgor Archwilio ,08/10/2019 Absennol
24/09/2019 Pwyllgor Datblygu Polisi Cydraddoldeb a Chenedlaethau’r Dyfodol ,24/09/2019 Yn bresennol
09/05/2019 Pwyllgor Datblygu Polisi Economi ac Isadeiledd ,09/05/2019 Yn bresennol
20/06/2019 Pwyllgor Datblygu Polisi Economi ac Isadeiledd ,20/06/2019 Yn bresennol
18/07/2019 Pwyllgor Datblygu Polisi Economi ac Isadeiledd ,18/07/2019 Yn bresennol
19/09/2019 Pwyllgor Datblygu Polisi Economi ac Isadeiledd ,19/09/2019 Yn bresennol
17/10/2019 Pwyllgor Datblygu Polisi Economi ac Isadeiledd ,17/10/2019 Disgwyliedig
09/05/2019 Pwyllgor Datblygu Polisi Lleihau Tlodi ,09/05/2019 Yn bresennol
26/06/2019 Pwyllgor Datblygu Polisi Lleihau Tlodi ,26/06/2019 Yn bresennol
18/07/2019 Pwyllgor Datblygu Polisi Lleihau Tlodi ,18/07/2019 Absennol
30/09/2019 Pwyllgor Datblygu Polisi Lleihau Tlodi ,30/09/2019 Yn bresennol
09/05/2019 Pwyllgor Rhaglen Chraffu ,09/05/2019 Yn bresennol
13/05/2019 Pwyllgor Rhaglen Chraffu ,13/05/2019 Yn bresennol
08/07/2019 Pwyllgor Rhaglen Chraffu ,08/07/2019 Yn bresennol
01/08/2019 Pwyllgor Rhaglen Chraffu ,01/08/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
12/08/2019 Pwyllgor Rhaglen Chraffu ,12/08/2019 Yn bresennol
09/09/2019 Pwyllgor Rhaglen Chraffu ,09/09/2019 Yn bresennol
14/10/2019 Pwyllgor Rhaglen Chraffu ,14/10/2019 Yn bresennol
18/07/2019 Y Cabinet ,18/07/2019 Yn bresennol
25/04/2019 Y Cyngor ,25/04/2019 Yn bresennol
09/05/2019 Y Cyngor ,09/05/2019 Yn bresennol
17/05/2019 Y Cyngor ,17/05/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
12/06/2019 Y Cyngor ,12/06/2019 Absennol
27/06/2019 Y Cyngor ,27/06/2019 Yn bresennol
24/07/2019 Y Cyngor ,24/07/2019 Absennol
25/07/2019 Y Cyngor ,25/07/2019 Absennol
27/07/2019 Y Cyngor ,27/07/2019 Absennol
29/08/2019 Y Cyngor ,29/08/2019 Yn bresennol
26/09/2019 Y Cyngor ,26/09/2019 Yn bresennol

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340