||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Yn bresennol

Ar gyfer presenoldeb cynghorwyr cyn 8 Mai 2014, ewch i’r llyfrgell.

Presenoldeb Mike Durke

Ystadegau mynychu Mike Durke
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:30
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 22   73%
Cafwyd Ymddiheuriad:7   88% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):8   27%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Mike Durke
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
02/05/2019 Panel Perfformiad Craffu - Addysg ,02/05/2019 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 03/06/2019 Disgwyliedig
Cyfarfod preifat, 03/06/2019 Disgwyliedig
13/06/2019 Panel Perfformiad Craffu - Addysg ,13/06/2019 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 11/07/2019 Yn bresennol
12/09/2019 Panel Perfformiad Craffu - Addysg ,12/09/2019 Disgwyliedig
29/04/2019 Panel Perfformiad Craffu - Gwasanaethau Plant a Theuluoedd ,29/04/2019 Yn bresennol
26/06/2019 Panel Perfformiad Craffu - Gwasanaethau Plant a Theuluoedd ,26/06/2019 Yn bresennol
28/08/2019 Panel Perfformiad Craffu - Gwasanaethau Plant a Theuluoedd ,28/08/2019 Yn bresennol
14/06/2019 Pwyllgor Archifau Gorllewin Morgannwg ,14/06/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
13/09/2019 Pwyllgor Archifau Gorllewin Morgannwg ,13/09/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
10/04/2019 Pwyllgor Datblygu Polisi Addysg a Sgiliau ,10/04/2019 Yn bresennol
09/05/2019 Pwyllgor Datblygu Polisi Addysg a Sgiliau ,09/05/2019 Yn bresennol
12/06/2019 Pwyllgor Datblygu Polisi Addysg a Sgiliau ,12/06/2019 Yn bresennol
10/07/2019 Pwyllgor Datblygu Polisi Addysg a Sgiliau ,10/07/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
11/09/2019 Pwyllgor Datblygu Polisi Addysg a Sgiliau ,11/09/2019 Disgwyliedig
16/07/2019 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,16/07/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
08/04/2019 Pwyllgor Rhaglen Chraffu ,08/04/2019 Yn bresennol
09/05/2019 Pwyllgor Rhaglen Chraffu ,09/05/2019 Yn bresennol
13/05/2019 Pwyllgor Rhaglen Chraffu ,13/05/2019 Yn bresennol
08/07/2019 Pwyllgor Rhaglen Chraffu ,08/07/2019 Yn bresennol
01/08/2019 Pwyllgor Rhaglen Chraffu ,01/08/2019 Yn bresennol
12/08/2019 Pwyllgor Rhaglen Chraffu ,12/08/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
09/09/2019 Pwyllgor Rhaglen Chraffu ,09/09/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
28/03/2019 Y Cyngor ,28/03/2019 Yn bresennol
25/04/2019 Y Cyngor ,25/04/2019 Yn bresennol
09/05/2019 Y Cyngor ,09/05/2019 Absennol
17/05/2019 Y Cyngor ,17/05/2019 Yn bresennol
12/06/2019 Y Cyngor ,12/06/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
27/06/2019 Y Cyngor ,27/06/2019 Yn bresennol
24/07/2019 Y Cyngor ,24/07/2019 Yn bresennol
25/07/2019 Y Cyngor ,25/07/2019 Yn bresennol
27/07/2019 Y Cyngor ,27/07/2019 Yn bresennol
29/08/2019 Y Cyngor ,29/08/2019 Yn bresennol

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340