||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 5 - Neuadd y Ddinas, Abertawe. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Scrutiny 637732 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

3.

Gwahardd pleidleisiau Chwip a Datgan Chwipiau'r Pleidiau

4.

Cofnodion pdf eicon PDF 325 KB

Cymeradwyo a llofnodi, fel cofnod cywir, gofnodion y cyfarfod blaenorol.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cwestiynau gan y Cyhoedd

·         Rhaid i gwestiynau ymwneud â materion yn rhan agored agenda'r cyfarfod ac ymdrinnir â hwy o fewn cyfnod o 10 munud.

 

6.

Archifau pdf eicon PDF 299 KB

Cyfle i’r Panel drafod y Gwasanaeth Archifau

 

  • Tracey McNulty – Pennaeth y Gwasanaethau Diwylliannol

 

  • Kim Collis - Archifydd y Sir, Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg

 

  • Y Cyng. Robert Francis-Davies – Aelod y Cabinet dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth

 

7.

Ffïoedd pdf eicon PDF 530 KB

Diweddariad ar ffioedd y cyngor

 

  • Chris Williams – Pennaeth y Gwasanaethau Masnachol

 

·         Y Cyng. Clive Lloyd – Aelod y Cabinet dros Drawsnewid Busnes a Pherfformiad

Dogfennau ychwanegol:

8.

Gwahardd y Cyhoedd. pdf eicon PDF 235 KB

9.

Ffïoedd

Diweddariad ar ffioedd y cyngor

 

  • Chris Williams – Pennaeth y Gwasanaethau Masnachol

 

·         Y Cyng. Clive Lloyd – Aelod y Cabinet dros Drawsnewid Busnes a Pherfformiad

10.

Cynllun Gwaith 2019/20 pdf eicon PDF 273 KB

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340