||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 5 - Neuadd y Ddinas, Abertawe. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Scrutiny 637732 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Ethol Cynullydd

·         Bethan Hopkins – Swyddog Craffu

3.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol

4.

Gwahardd pleidleisiau Chwip a Datgan Chwipiau'r Pleidiau

5.

Cwestiynau gan y Cyhoedd

·         Rhaid i gwestiynau ymwneud â materion yn rhan agored agenda'r cyfarfod ac ymdrinnir â hwy o fewn cyfnod o 10 munud.

 

6.

Cylch gorchwyl. pdf eicon PDF 109 KB

7.

Yr Amgylchedd Naturiol - Trosolwg pdf eicon PDF 630 KB

•             Deb Hill – Yr Amgylchedd Naturiol – Trosolwg

•             Paul Meller – Rheolwr Cynllunio Strategol a'r Amgylchedd Naturiol

 

8.

Cynllun Gwaith 2019/20 pdf eicon PDF 237 KB

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340