||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 5 - Neuadd y Ddinas, Abertawe. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd - 636923 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb.

2.

Derbyn Datgeliadau o Fuddiannau Personol a Rhagfarnol.

3.

Cofnodion. pdf eicon PDF 278 KB

Cymeradwyo a llofnodi, fel cofnod cywir, gofnodion y cyfarfod blaenorol.

4.

Strategaeth Ymgynghori a Chynnwys 2020-23. pdf eicon PDF 301 KB

5.

Fframwaith Strategol Cydgynhyrchu. pdf eicon PDF 257 KB

6.

Cynllun Gwaith. pdf eicon PDF 40 KB

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340