||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd y Ddinas, Abertawe. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Michelle Roberts, Scrutiny Officer 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol

3.

Nodiadau o'r cyfarfod a gynhaliwyd ar 2 10 2017 pdf eicon PDF 134 KB

4.

Gweithio Rhanbarthol: Y Darlun Ariannol pdf eicon PDF 142 KB

Mae’r panel wedi gofyn am ddadansoddiad o’r costau a’r cyfraniadau canlynol sy’n effeithio ar Abertawe:

·         ar gyfer y tri phartner rhanbarthol mawr sef Bae’r Gorllewin, ERW a dinas-ranbarthau; a

·         chyfraniadau ariannol gan Abertawe at unrhyw weithgareddau cydweithredol/partneriaeth eraill

 

5.

Rhaglen Waith Cynllun y Prosiect pdf eicon PDF 74 KB

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340