||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda

Lleoliad: Committee Room 3A - Neuadd y Ddinas, Abertawe. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Scrutiny 637732 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

3.

Gwahardd pleidleisiau Chwip a Datgan Chwipiau'r Pleidiau

4.

Cofnodion pdf eicon PDF 111 KB

Cymeradwyo a llofnodifel cofnod cywirgofnodion y cyfarfod blaenorol.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adroddiad Diweddaraf am y Prosiect pdf eicon PDF 104 KB

·          Phil Homes – Pennaeth Cynllunio ac Adfywio’r Ddinas

·          Huw Mowbray -  Gwasanaeth Adfywio Economaidd A Chynllunio

Dogfennau ychwanegol:

6.

Y Diweddaraf am Briffyrdd a Thrafnidiaeth pdf eicon PDF 130 KB

Y diweddaraf am strategaethau priffyrdd a thrafnidiaeth sy’n gysylltiedig â datblygiad canol y ddinas

 

·         Cynghor Mark Thomas - Aelod y Cabinet - Rheoli’r Amgylchedd ac Isadeiledd

·         Stuart Davies – Pennaeth Priffyrdd a Thrafnidiaeth

7.

Cynllun Gwaith 2019/20 pdf eicon PDF 48 KB

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340