||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 5 - Neuadd y Ddinas, Abertawe. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Scrutiny 636292 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

3.

Gwahardd pleidleisiau Chwip a Datgan Chwipiau'r Pleidiau

4.

Cwestiynau gan y Cyhoedd

·         Rhaid i gwestiynau ymwneud â materion yn rhan agored agenda'r cyfarfod ac ymdrinnir â hwy o fewn cyfnod o 10 munud.

 

5.

Cofnodion pdf eicon PDF 113 KB

·         Cymeradwyo a llofnodi, fel cofnod cywir, gofnodion y cyfarfod blaenorol.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adolygiad o'r Strwythur Llywodraethu Newydd pdf eicon PDF 102 KB

Cyfle i’r panel gyfrannu syniadau ac arsylwadau

 

·         Clive Lloyd – Trawsnewid Busnes a PherfformiadYn agor mewn ffenest newydd

·         Suzy Richards – Swyddog PolisÏau Cynaliadwyedd

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Blynyddol y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar gyfer 2018/19 - Power Point pdf eicon PDF 102 KB

Cyfle i’r panel gyfrannu syniadau ac arsylwadau

 

  • Clive Lloyd – Trawsnewid Busnes a PherfformiadYn agor mewn ffenest newydd
  • Suzy Richards – Swyddog PolisÏau Cynaliadwyedd

 

8.

Adolygiad Diwedd Blwyddyn pdf eicon PDF 128 KB

9.

Cynllun Gwaith 2019/20 pdf eicon PDF 61 KB

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340