||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 5 - Neuadd y Ddinas, Abertawe. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Scrutiny 637732 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

3.

Ethol Cynullydd Panel

·         Bethan Hopkins – Swyddog Craffu

4.

Gwahardd pleidleisiau Chwip a Datgan Chwipiau'r Pleidiau

5.

Cofnodion pdf eicon PDF 182 KB

·         Cymeradwyo a llofnodifel cofnod cywirgofnodion y cyfarfod blaenorol.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cwestiynau gan y Cyhoedd

7.

Cylch gorchwyl. pdf eicon PDF 69 KB

8.

Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru, Defnydd Llywodraeth Leol o Ddata - Ymateb a Chynllun Gweithredu pdf eicon PDF 148 KB

·         Clive Lloyd – Aelod y Cabinet - Trawsnewid Busnes a Pherfformiad (y Dirprwy Arweinydd)

·         Sarah Caulkin – Prif Swyddog Trawsnewid

·         Kim Collis - Swyddog Diogelu Data

 

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adolygiad Diwedd Blwyddyn pdf eicon PDF 154 KB

10.

Cynllun Gwaith 2019-20 pdf eicon PDF 54 KB

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340