||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 5 - Neuadd y Ddinas, Abertawe. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Scrutiny - 01792 637732 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

3.

Adolygiad comisiynu-gwasanaethau diwylliannol. pdf eicon PDF 312 KB

·         Martin Nicholls - CyfarwyddwrLleoedd

·         Robert Francis-Davies - Aelod y Cabinet - Diwylliant, Twristiaeth a Phrosiectau Mawr

·         Tracey McNulty - Pennaeth Gwasanaethau Diwylliannol

·         Jamie Rewbridge - Rheolwr Strategol Hamdden, Partneriaethau, Iechyd a Lles

4.

Gwahardd y cyhoedd pdf eicon PDF 114 KB

5.

Adolygiad comisiynu-gwasanaethau diwylliannol.

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340