||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 5 - Neuadd y Ddinas, Abertawe. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Liz Jordan 01792 637314 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

3.

Gwahardd pleidleisiau Chwip a Datgan Chwipiau'r Pleidiau

4.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 119 KB

Derbyn nodiadau’r cyfarfod blaenorol a chytuno eu bod yn gofnod cywir.

5.

Cwestiynau'r Cyhoedd

Rhaid i gwestiynau fod yn berthnasol i faterion ar yr agenda ac ymdrinnirâ nhw o fewn cyfnod o 10 munud.

6.

Monitro Perfformiad pdf eicon PDF 1 MB

Julie Thomas, Pennaeth y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd

7.

Adborth ar Adroddiad AGC - y diweddaraf am y cynllun gweithredu pdf eicon PDF 398 KB

Julie Thomas, Pennaeth y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd

8.

Adolygiad AGC o Berfformiad yr Awdurdod Lleol pdf eicon PDF 267 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Amserlen Rhaglen Waith 2019/20 pdf eicon PDF 309 KB

10.

Llythyrau pdf eicon PDF 266 KB

a)    Llythyr At Aelod y Cabinet (cyfarfod 26 Mehefin 2019)

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340