||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda

Lleoliad: Committee Room 3A - Neuadd y Ddinas, Abertawe. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Liz Jordan 01792 637314 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

3.

Gwahardd pleidleisiau Chwip a Datgan Chwipiau'r Pleidiau

4.

Cofnodion y cyfarfod ar 30 Gorffennaff 2019 a 20 Awst 2019 pdf eicon PDF 321 KB

 

Derbyn cofnodion y cyfarfodydd blaenorol a chytuno eu bod yn gofnod cywir.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cwestiynau'r Cyhoedd

Rhaid i gwestiynau fod yn berthnasol i faterion ar yr agenda ac ymdrinnirâ nhw o fewn cyfnod o 10 munud.

6.

Datblygiadau Byw â Chymorth ar gyfer y Gwasanaethau Anabledd Dysgu pdf eicon PDF 312 KB

Deborah Reed, Pennaeth Dros Dro y Gwasanaethau i Oedolion

 

7.

Arfer a Sicrwydd Caffael mewn Gofal Cymdeithasol pdf eicon PDF 383 KB

Peter Field, Prif Swyddog Ataliaeth, Lles a Chomisiynu

 

8.

Amserlen Rhaglen Waith 2019/20 pdf eicon PDF 248 KB

9.

Llythyrau pdf eicon PDF 193 KB

a)    Llythyr at Aelod y Cabinet (cyfarfod 30 Gorffennaff 2019)

b)    Llythyr at Aelod y Cabinet (cyfarfod 20 Awst 2019)

Dogfennau ychwanegol:

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340