||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas, Abertawe. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd - 636923 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Atal Rheol 12 Gweithdrefn y Cyngor "Cadeirydd Cyfarfodydd" er mwyn galluogi'r Aelod Llywyddol i lywyddu dros yr eitemau a nodir ar yr agenda.

Cofnodion:

Penderfynwyd atal Rheol 12 y Weithdrefn i ganiatáu i'r Aelod Llywyddol lywyddu dros y cyfarfod hwn.

 

(Bu'r Cynghorydd D W W Thomas yn llywyddu)

 

2.

Ethol Cadeirydd ar gyfer y Flwyddyn Ddinesig 2019 - 2020.

Cofnodion:

Penderfynwyd ethol y Cynghorydd L S Gibbard yn Gadeirydd ar gyfer blwyddyn ddinesig 2019-2020.

 

(Bu'r Cynghorydd L S Gibbard yn llywyddu)

 

3.

Ethol Is-gadeirydd ar gyfer y Flwyddyn Ddinesig 2019 - 2020.

Cofnodion:

Penderfynwyd ethol y Cynghorydd P B Smith yn Is-gadeirydd ar gyfer blwyddyn ddinesig 2019-2020.

4.

Derbyn datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

Cofnodion:

Yn unol â'r Côd Ymddygiad a fabwysiadwyd gan Ddinas a Sir Abertawe, ni ddatganwyd unrhyw gysylltiadau.

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340