||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 5 - Neuadd y Ddinas, Abertawe. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd - Ffon: (01792) 636923 

Eitemau
Rhif Eitem

5.

Derbyn datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

Cofnodion:

Yn unol â'r Côd Ymddygiad a fabwysiadwyd gan Ddinas a Sir Abertawe, ni ddatganwyd unrhyw gysylltiadau. 

 

6.

Cofnodion. pdf eicon PDF 105 KB

Cymeradwyo a llofnodi cofnodion y cyfarfod(ydd) blaenorol fel cofnod cywir.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Penderfynwyd cymeradwyo cofnodion cyfarfod Pwyllgor Datblygu Polisi yr Economi ac Isadeiledd a gynhaliwyd ar 18 Ebrill a 9 Mai, 2019 fel cofnod cywir.

 

7.

Cylch Gorchwyl. pdf eicon PDF 57 KB

Cofnodion:

Adroddwyd am Gylch Gorchwyl y pwyllgor er gwybodaeth.

 

8.

Cynllun Gwaith 2019/2020. pdf eicon PDF 92 KB

Cofnodion:

Cyfeiriodd y Cadeirydd at y trafodaethau a gafwyd yn ystod y cyfarfod a gynhaliwyd ym mis Ebrill, 2019.

 

Penderfynwyd y dylai'r cynllun gwaith ar gyfer 2019/2020 gynnwys y canlynol:

 

18 Gorffennaf 2019

 

1)    Strategaeth Ddrafft Coridor Afon.

 

2)    2)   Strategaeth Trafnidiaeth (Teithio Llesol).

 

19 Medi 2019

 

1)    Strategaeth Isadeiledd Gwyrdd.

 

2)    Economi Abertawe (Twristiaeth).

 

17 Hydref 2019

 

1)    Toiledau Cyhoeddus.

 

2)    Eiddo gwag ar y Stryd Fawr.

14 Tachwedd 2019

 

 


19 Rhagfyr 2019

 

 

16 Ionawr 2020

 

 

20 Chwefror 2020

 

 

19 Mawrth 2020

 

 

16 Ebrill 2020

 

 

I’w drefnu

1)    Cartrefi fel Gorsafoedd Pŵer - Ymweliad Safle â Chastell-nedd Port Talbot.

2)    Toiledau Cyhoeddus - Gweithdy.

  

 

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340