||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1 - Canolfan Ddinesig, Abertawe. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd - 636923 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ethol Is-gadeirydd ar gyfer gweddill blwyddyn ddinesig 2015 - 2016.

2.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol pdf eicon PDF 31 KB

3.

Cylch gorchwyl (Er gwybodaeth) pdf eicon PDF 13 KB

4.

Safbwyntiau BID Abertawe ar y Polisi Effaith Gronnol (Llafar)

5.

Cyflwyniad - Adolygiad o Ardal Gadwraeth Ffynone ac Uplands

6.

Ymweliadau safle â Chanolfannau Siopa Rhanbarthol Sgeti a Chilâ (Llafar)

7.

Cynllun Gwaith 2015-2016. pdf eicon PDF 15 KB

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340