||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 6 - Neuadd y Ddinas, Abertawe. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd: - 636923 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

3.

Cofnodion. pdf eicon PDF 260 KB

Cymeradwyo a llofnodi, fel cofnod cywir, gofnodion y cyfarfod(ydd) blaenorol.

4.

Cyflwyniad - Gwrthryfel Difodiant.

5.

Adroddiad(au) Swyddfa Archwilio Cymru.

5a

Adroddiad ISA 260. pdf eicon PDF 317 KB

5b

Cronfa Bensiwn Dinas a Sir Abertawe 2018-19 - Ymholiadau Archwilio i'r Rhai sy'n Gyfrifol am Lywodraethu a Rheoli. pdf eicon PDF 376 KB

6.

Adroddiad(au) Swyddog Adran 151.

6a

Datganiad o Gyfrifon 2018/19 - Dinas a Sir Abertawe Cronfa Pensiwn. pdf eicon PDF 214 KB

Dogfennau ychwanegol:

6b

Trosglwyddo Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol Equitable Life. pdf eicon PDF 240 KB

Dogfennau ychwanegol:

6c

Adroddiad yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd. pdf eicon PDF 383 KB

6d

System Weinyddu Altair. pdf eicon PDF 163 KB

Dogfennau ychwanegol:

6e

Adroddiad am Doriadau. pdf eicon PDF 282 KB

7.

Gwahardd y Cyhoedd. pdf eicon PDF 237 KB

8.

Diweddariad am Bartneriaeth Pensiwn Cymru.

9.

Adroddiad yr Ymgynghorydd Buddsoddi.

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340