||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 6 - Neuadd y Ddinas, Abertawe. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd: - 636923 

Eitemau
Rhif Eitem

50.

Datgeliadau o Fuddiannau Personol a Rhagfarnol.

51.

Cofnodion. pdf eicon PDF 125 KB

Cymeradwyo a llofnodi, fel cofnod cywir, gofnodion y cyfarfod(ydd) blaenorol.

52.

Adroddiad Adolygu Dulliau Rheoli Mewnol. pdf eicon PDF 160 KB

53.

Adroddiad am Doriadau. pdf eicon PDF 131 KB

54.

Gwahardd y Cyhoedd. pdf eicon PDF 112 KB

55.

Y Diweddaraf am Bartneriaeth Pensiwn Cymru.

56.

Adroddiad yr Ymgynghorydd Buddsoddiadau Cynnwys Y Diweddaraf am Ddiogelu Ecwiti.

57.

Diogelu Ecwiti - Dewis Rheolwr.

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340