||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 5 - Neuadd y Ddinas, Abertawe. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd: - 636923 

Eitemau
Rhif Eitem

14.

Ethol Gadeirydd ar gyfer Blwyddyn Ddinesig 2018-2019.

15.

Ethol is-gadeirydd ar gyfer Blwyddyn Ddinesig 2018-2019.

16.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

17.

Cofnodion. pdf eicon PDF 111 KB

Cymeradwyo a llofnodi, fel cofnod cywir, gofnodion y cyfarfod(ydd) blaenorol.

 

Dogfennau ychwanegol:

18.

Adroddiadau gan Swyddfa Archwilio Cymru.

19.

Adroddiad ISA 260. pdf eicon PDF 126 KB

20.

Adroddiad gan Swyddog Adran 151.

21.

Datganiad Drafft o Gyfrifon 2017/18. pdf eicon PDF 96 KB

Dogfennau ychwanegol:

22.

Adroddiad Blynyddol 2017/18. pdf eicon PDF 33 KB

Dogfennau ychwanegol:

23.

Adroddiad Toriadau. pdf eicon PDF 128 KB

24.

Diweddariad ar y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol. pdf eicon PDF 124 KB

Dogfennau ychwanegol:

25.

Cynllun Busnes. pdf eicon PDF 257 KB

26.

Cais y Corff Derbyn - Freedom Leisure. pdf eicon PDF 117 KB

27.

Gwahardd y Cyhoedd. pdf eicon PDF 112 KB

28.

Adroddiad gan Swyddog Adran 151.

29.

Diweddariad ar Bartneriaeth Pensiwn Cymru.

30.

Polisi Llywodraethu Cymdeithasol Amgylcheddol (LlCA) Diweddaru.

31.

Adroddiad gan yr Ymgynghorydd Buddsoddi.

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340