||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas, Abertawe. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Democratic Services - tel: 636923 

Eitemau
Rhif Eitem

12.

Derbyn datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

Cofnodion:

Yn unol â'r Côd Ymddygiad a fabwysiadwyd gan Ddinas a Sir Abertawe, ni ddatganwyd unrhyw gysylltiadau.

 

13.

Cofnodion. pdf eicon PDF 122 KB

Cymeradwyo a llofnodi cofnodion y cyfarfod(ydd) blaenorol fel cofnod cywir

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

 

Penderfynwyd cymeradwyo'r cofnodion canlynol a'u llofnodi fel cofnod cywir:

 

1)    Is-bwyllgor Trwyddedu Statudol - 22 Ionawr, 2018;

2)    Is-bwyllgor Trwyddedu Statudol - 23 Ionawr, 2018; ac

3)    Is-bwyllgor Trwyddedu Statudol - 14 Mawrth, 2018

 

 

14.

Deddf Trwyddedu 2003 - Hawl i Hepgor Gwrandawiad. pdf eicon PDF 89 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Adrannol - Trwyddedu, Bwyd a Diogelwch, adroddiad 'er gwybodaeth' a oedd yn manylu ar y weithdrefn i'w dilyn yn unol ag  Adran 9 Rheoliadau 2005 ar gyfer Deddf Trwyddedu 2003 (Gwrandawiadau) i Hepgor Gwrandawiad..

 

Nododd aelodau'r adroddiad.

 

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340