||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 3 - Canolfan Ddinesig, Abertawe. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd - 636923 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Derbyn datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

3.

Cofnodion. pdf eicon PDF 42 KB

Cymeradwyo fel cofnod cywir Gofnodion Cyfarfod Llofnodwyr Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog a gynhaliwyd ar 24 Mehefin 2015.

4.

Diweddariad llafar ar gyllid Cyfamod y Lluoedd Arfog. (Spencer Martin)

5.

Cyflwyniad ar Triptych - Cyflwyniad i waith y grwp. (Judith Roberts)

6.

Y diweddaraf gan aelodau'r panel. (Llafar)

7.

Cyfarfod nesaf - 2 pm ar 23 Rhagfyr 2015.

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340