||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1 - Canolfan Ddinesig, Abertawe. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Suzanne Collins - 01792 637291 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ethol cadeirydd ar gyfer y flwyddyn ddinesig 2014 - 2015.

2.

Ethol is-gadeirydd ar gyfer y flwyddyn ddinesig 2014 - 2015.

3.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb.

4.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol. pdf eicon PDF 30 KB

5.

Cofnodion. pdf eicon PDF 35 KB

6.

Y diweddaraf am ddigwyddiadau arbennig.

7.

Y diweddaraf am arian cymunedol y Lluoedd Arfog.

8.

Ehangu Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog (Trafodaeth)

9.

Cyflwyniad Gofal mewn Profedigaeth Cruse.

10.

Dyddiad y cyfarfod nesaf.

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340