||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb.

2.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol. pdf eicon PDF 30 KB

3.

Cofnodion. pdf eicon PDF 98 KB

Derbyn bod cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Rheoli a Rheolaeth Datblygu a gynhaliwyd ar 14 Awst 2014 yn gofnod cywir.

4.

Cais Cynllunio Rhif 2014/0825 - Estyniad deulawr/i'r cefn gyda balconi yn Nh? Llotrog, Llotrog, Penclawdd. pdf eicon PDF 47 KB

(Wedi'i gyfeirio o gyfarfod Pwyllgor Rheoli Datblygiad Ardal 2 a gynhaliwyd ar 26 Awst 2014)

Dogfennau ychwanegol:

5.

Ymateb i'r Ddogfen Ymgynghori - Nodyn Cyngor Technegol Drafft (NCT) 1: Cyd-astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai. pdf eicon PDF 95 KB

6.

Adroddiad Cynnydd Archwilio Morlyn Llanw Bae Abertawe. pdf eicon PDF 80 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Goblygiadau Achos Barkas. (Er Gwybodaeth) pdf eicon PDF 28 KB

Goblygiadau Achos R (ar Gais Barkas ) (Apeliwr) -v- Cyngor Sir Gogledd Swydd Efrog ac Eraill (Ymatebwyr) [2014] UKSC31 ar geisiadau am gofrestru tir sy'n eiddo i'r cyngor yn faes tref neu bentref

 

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340