||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda

Lleoliad: Council Chamber, Civic Centre, Swansea.

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd - 636824 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol. pdf eicon PDF 31 KB

3.

Cofnodion. pdf eicon PDF 44 KB

Cymeradwyo bod cofnodion cyfarfodydd y Pwyllgor Rheoli a Rheolaeth Datblygu a gynhaliwyd ar 19 Mehefin a 3 Gorffennaf 2014 yn gywir.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cais Cynllunio, Rhif 2013/1011 - Capel Seion, Heol Pentre, Pengelli, Abertawe. pdf eicon PDF 46 KB

(Wedi'i gyfeirio o gyfarfod Pwyllgor Rheoli Datblygiad Ardal 2 a gynhaliwyd ar 29 Gorffennaf 2014)

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cais Cynllunio, Rhif 2014/0306 - Tir i'r De o Ffordd Cae Duke, Casllwchwr, Abertawe. pdf eicon PDF 45 KB

(Wedi'i gyfeirio o gyfarfod Pwyllgor Rheoli Datblygiad Ardal 2 a gynhaliwyd ar 29 Gorffennaf 2014)

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cais Cynllunio, Rhif 2014/0417 - Tir oddi ar Heol Monksland, Scurlage, Gwyr, Abertawe. pdf eicon PDF 33 KB

(Wedi'i gyfeirio o gyfarfod Pwyllgor Rheoli Datblygiad Ardal 2 a gynhaliwyd ar 29 Gorffennaf 2014)

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cais Cynllunio, Rhif 2014/0765 - Tir yn Ffordd Heron, Parc Menter Abertawe, Abertawe. pdf eicon PDF 55 KB

(Wedi'i gyfeirio o gyfarfod Pwyllgor Rheoli Datblygiad Ardal 1 a gynhaliwyd ar 22 Gorffennaf 2014)

Dogfennau ychwanegol:

8.

Cais Cynllunio 2013/1815 - Parc Tawe, Abertawe. pdf eicon PDF 24 KB

Newidiadau i'r parc manwerthu presennol sy'n cynnwys dymchwel unedau sgwâr gwag, a rhywfaint o le manwerthu (Defnydd A1/A3), gwaith dymchwel sylweddol i'r rhodfa gaeëdig, gwaith dymchwel posibl ar safle Dosbarth A3 gwag - hen fwyty pitsa, gwerthu nwyddau DIY yn uned 6A arfaethedig, estyn Uned 6A i'r ardal wasanaethu gefn i greu canolfan arddio allanol gyda thir amgaeëdig cysylltiedig, newid ac ailwampio ffasadau adeiladu, gwelliannau ffisegol i'r bompren bresennol a'r ramp gysylltiedig, codi uned bwyty gyrru trwodd annibynnol (Dosbarth A3), ailgyflunio cynllun y maes parcio, codi waliau sgrîn 3m; gwaith tirweddu a thir y cyhoedd a gwaith priffyrdd cysylltiedig.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adroddiad ar berfformiad. pdf eicon PDF 45 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Cofnodion yr Is-bwyllgor Hawliau Tramwy. (Er Gwybodaeth)

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340