||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda

Lleoliad: Council Chamber, Civic Centre, Swansea

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd - 636824 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol. pdf eicon PDF 30 KB

3.

Cofnodion. pdf eicon PDF 12 KB

Cymeradwyo a llofnodi cofnodion cyfarfodydd y Pwyllgor Rheoli a Rheolaeth Datblygu a gynhaliwyd ar 17 Ebrill ac 8 Mai 2014 fel cofnod cywir.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cais Cynllunio 2013/1835 - Tir i'r dwyrain o Barc Busnes Felindre, Felindre, Abertawe pdf eicon PDF 27 KB

(Wedi'i gyfeirio o gyfarfod Pwyllgor Rheoli Datblygiad Ardal 1 a gynhaliwyd ar 27 Mai 2014)

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cais Cynllunio 2013/1441 - Tir gyferbyn â Llys Pentre, Heol Llangyfelach, Brynhyfryd, Abertawe. pdf eicon PDF 35 KB

 

(Wedi'i gyfeirio o gyfarfod Pwyllgor Rheoli Datblygiad Ardal 1 a gynhaliwyd ar 27 Mai 2014)

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cais Cynllunio 2008/1615 - Bernard Hastie and Co a Maliphant Sidings gyferbyn, Heol y Morfa, Abertawe. pdf eicon PDF 87 KB

(Referred from Area 1 Development Control Committee held on 27 May 2014)

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cais Cynllunio 2013/1745 - Cilibion Saw Mills, Cilibion, Abertawe. pdf eicon PDF 34 KB

(Wedi'i gyfeirio o gyfarfod Pwyllgor Rheoli Datblygiad Ardal 2 a gynhaliwyd ar 3 Mehefin 2014)

Dogfennau ychwanegol:

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340