||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas, Abertawe. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd - 636824 

Eitemau
Rhif Eitem

65.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

66.

Cofnodion. pdf eicon PDF 436 KB

Cymeradwyo a llofnodi cofnodion y cyfarfod(ydd) blaenorol fel cofnod

67.

Ymatebion ysgrifenedig i gwestiynau a ofynnwyd yng Nghyfarfod Cyffredinol Diwethaf y Cyngor. pdf eicon PDF 205 KB

Dogfennau ychwanegol:

68.

Cyhoeddiadau'r Aelod Llywyddol.

69.

Cyhoeddiadau Arweinydd y Cyngor.

70.

Cwestiynau gan y Cyhoedd.

Rhaid i'r cwestiynau ymwneud â materion ar ran agored agenda'r cyfarfod, ac ymdrinnir â hwy o fewn 10 munud.

 

71.

Cyflwyniad - Dim un

72.

Polisi Cydymffurfio â Safon Ansawdd Tai Cymru wedi'i ddiweddaru. pdf eicon PDF 309 KB

Dogfennau ychwanegol:

73.

Cynnydd tuag at fodloni Safon Ansawdd Tai Cymru. pdf eicon PDF 403 KB

Dogfennau ychwanegol:

74.

Adolygiad Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Lleol Cymru o Drefniadau Etholiadol Dinas a Sir Abertawe pdf eicon PDF 918 KB

75.

Penodi Dirprwy Swyddog Canlyniadau 'Sefydlog' a Dirprwy Swyddog Cofrestru Etholiadol. pdf eicon PDF 227 KB

76.

Dinas-ranbarth Bae Abertawe - Diwygiadau i Gytundeb y Cyd-bwyllgor pdf eicon PDF 155 KB

Dogfennau ychwanegol:

77.

Adroddiad Blynyddol Rheoli'r Trysorlys 2018/19. pdf eicon PDF 623 KB

78.

Newidiadau i'r Cyfansoddiad. pdf eicon PDF 222 KB

79.

Aelodaeth Pwyllgorau. pdf eicon PDF 117 KB

80.

Cwestiynau gan y Cynghorwyr. pdf eicon PDF 529 KB

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340