||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas, Abertawe. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd - 636824 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

3.

Cofnodion. pdf eicon PDF 436 KB

Cymeradwyo a llofnodi cofnodion y cyfarfod(ydd) blaenorol fel cofnod

4.

Ymatebion ysgrifenedig i gwestiynau a ofynnwyd yng Nghyfarfod Cyffredinol Diwethaf y Cyngor. pdf eicon PDF 205 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cyhoeddiadau'r Aelod Llywyddol.

6.

Cyhoeddiadau Arweinydd y Cyngor.

7.

Cwestiynau gan y Cyhoedd.

Rhaid i'r cwestiynau ymwneud â materion ar ran agored agenda'r cyfarfod, ac ymdrinnir â hwy o fewn 10 munud.

 

8.

Presentation - None.

9.

Polisi Cydymffurfio â Safon Ansawdd Tai Cymru wedi'i ddiweddaru. pdf eicon PDF 309 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Cynnydd tuag at fodloni Safon Ansawdd Tai Cymru. pdf eicon PDF 403 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Adolygiad Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Lleol Cymru o Drefniadau Etholiadol Dinas a Sir Abertawe pdf eicon PDF 918 KB

12.

Penodi Dirprwy Swyddog Canlyniadau 'Sefydlog' a Dirprwy Swyddog Cofrestru Etholiadol. pdf eicon PDF 227 KB

13.

Dinas-ranbarth Bae Abertawe - Diwygiadau i Gytundeb y Cyd-bwyllgor pdf eicon PDF 155 KB

Dogfennau ychwanegol:

14.

Adroddiad Blynyddol Rheoli'r Trysorlys 2018/19. pdf eicon PDF 623 KB

15.

Newidiadau i'r Cyfansoddiad. pdf eicon PDF 222 KB

16.

Aelodaeth Pwyllgorau. pdf eicon PDF 117 KB

17.

Cwestiynau gan y Cynghorwyr. pdf eicon PDF 529 KB

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340