||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda

Lleoliad: Down To Earth, Little Bryngwyn, Cefn Bryn, SA3 1ED. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd: - 636923 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

3.

Cofnodion. pdf eicon PDF 244 KB

Cymeradwyo a llofnodi fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfodydd blaenorol.

4.

Materion yn codi o'r cofnodion.

5.

Adroddiad ar Gynhadledd Tirweddau am Oes. pdf eicon PDF 391 KB

6.

Cyflwyniad - Datganiad dros Natur AoHNE. pdf eicon PDF 489 KB

7.

Wythnos Tirweddau am Oes 21-29 Medi 2019. (Llafar)

8.

Cais am Ddyfarniad Cymuned Awyr Dywyll. pdf eicon PDF 196 KB

9.

Y Gronfa Datblygu Cynaliadwy.

9a

Crynodeb Ariannol. pdf eicon PDF 122 KB

9b

Adroddiad Blynyddol. pdf eicon PDF 1 MB

9c

Penodi Panel Apeliadau CDC.

10.

Trafodaeth - Parcio ar Gefn Bryn.

11.

Diweddariad - Adolygiad o Gynllun Rheoli AoHNE Gwyr. pdf eicon PDF 480 KB

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340