||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 2 - Canolfan Ddinesig, Abertawe. Cyfarwyddiadau

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Derbyn datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol gan aelodau. pdf eicon PDF 10 KB

3.

Cofnodion. pdf eicon PDF 27 KB

 

To receive the Minutes of the Meeting of the Appeals and Awards Committee held on 3 October 2014.

4.

Trefn trafodion y gwrandawiad apêl. pdf eicon PDF 31 KB

5.

Gwahardd y cyhoedd. pdf eicon PDF 38 KB

6.

Grievance Appeal by HK

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340