||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agenda

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Ddinas, Abertawe

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd - Ffon: (01792) 636923 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Derbyn datgeliadau o fuddiannau personol a rhagfarnol.

3.

Cofnodion: pdf eicon PDF 290 KB

Cymeradwyo a llofnodi cofnodion y cyfarfod(ydd) blaenorol fel cofnod cywir.

 

4.

Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976 - Cais i benderfynu pa mor addas yw dosbarth y mae Meredydd yn ei ddosbarth 2200CC cerbyd diesel i ' w drwyddedu fel cerbyd hurio preifat cyfyngedig - D Jones. pdf eicon PDF 378 KB

5.

Gwahardd y cyhoedd. pdf eicon PDF 238 KB

6.

Deddf Cyfrifoldebau Heddluoedd Tref 1847 - Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976 - Cais am Drwydded Yrru Gyfyngedig ar gyfer Cerbyd Hacni a Hurio Preifat - KDD.

7.

Deddf Cyfrifoldebau Heddluoedd Tref 1847 - Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976 - Adnewyddu cerbyd Hackney trwydded gyrrwr llogi preifat - TAA.

8.

Deddf Cydraddoldeb 2010 - Teithwyr mewn Cadeiriau Olwyn - Cais am Dystysgrif Eithrio - MAC.

9.

Y Diweddaraf am y Camau Gweithredu Uniongyrchol/Canlyniadau Apeliadau.

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340