||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Agendâu a Chofnodion

Pwyllgorau cyfredol

dilynwch ni ar Twitter

Calendr i gyfarfodydd
Dyddiadau holl gyfarfodydd y cyngor a chyrff allanol.

Blaengynlluniau
Manylion y blaengynlluniau a gyhoeddwyd gan y cyngor, sy'n rhestru'r penderfyniadau allweddol a gynlluniwyd dros y tri mis nesaf.

Penderfyniadau gan y Cabinet, pwyllgorau, etc neu benderfyniadau gan swyddogion
Chwilio am benderfyniadau a wnaed yn y gorffennol naill ai gan gyrff sy'n gwneud penderfyniadau'r cyngor (megis i Cabinet) neu gan swyddogion y cyngor.

Dogfennau chwilio
Defnyddiwch eiriau allweddol i chwilio am ddogfennau sy'n ymwneud ag unrhyw fater penodol y mae gennych ddiddordeb ynddo.

Pwyllgorau
Defnyddiwch y dolenni isod i weld agendâu a chofnodion cyfarfodydd blaenorol pwyllgorau penodol, yn ogystal ag adroddiadau gan swyddogion a drafodwyd.

Gallwch lawrlwytho, gweld ac anodi ein papurau cyfarfod yn awtomatig trwy ddefnyddio’r ap ‘mod.gov’ ar ddyfeisiau iPad, Android a Window

.

Os oes angen yr wybodaeth hon arnoch mewn fformat gwahanol (e.e. dogfen Word) cysylltwch â’r gwasanaethau democrataidd - ffôn 01792 636923 / e-bost democratiaeth@abertawe.gov.uk

 

Pwyllgorau

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340