||
||
Change text size
| Listen to this website Listen to this website | Text Only | Normal| Contrast
Logo to act as a header and advert for City and County of Swansea|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Document (04) Mo Sykes

IconsList

Library home - Councillors Reimbursement of Costs of Care - Cynghorwyr yn Ad-dalu Costau Gofal

Mo Sykes

All authorities must provide for the reimbursement of
necessary costs for the care of dependent children and adults (provided by informal or formal carers) and for personal assistance needs up to a maximum of £403 per month. Reimbursement must be for the additional
costs incurred by members in order for them to carry out their approved duties. Reimbursement shall only be made on production of receipts from the carer.

Mae’n rhaid i’r holl awdurdodau ddarparu ar gyfer ad-dalu costau angenrheidiol ar gyfer gofal am blant ac oedolion dibynnol (a roddir gan ofalwyr anffurfiol neu ffurfiol) ac ar gyfer anghenion cymorth personol hyd at uchafswm o £403 y mis. Rhaid i’r ad-daliad fod am y costau ychwanegol a ysgwyddwyd gan aelodau er mwyn iddynt gyflawni eu dyletswyddau cymeradwy. Dim ond ar ôl dangos derbynebau gan y gofalwr y dylid ad-dalu’r costau.

 

Contacts:
© 2011 City and County of Swansea
Civic Centre, Oystermouth Road, Swansea. SA1 3SN. Tel: 01792 636000 Fax: 01792 636340