||
||
Change text size
| Listen to this website Listen to this website | Text Only | Normal| Contrast
Logo to act as a header and advert for City and County of Swansea|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Document Guidance on Councillor Data - Arweiniad ar gyfer Datar Cyngor

IconsList

Library home - Guidance on Councillor Data - Arweiniad ar gyfer Datar Cyngor

Guidance on Councillor Data - Arweiniad ar gyfer Datar Cyngor

This guidance is important to all Councillors but particularly those either not seeking re-election or that are unsuccessful in being re-elected.


Mae’r arweiniad hwn yn bwysig i bob Cynghorydd, ond yn benodol i’r rhai nad ydynt am gael eu hail-ethol neu’r rhai nad ydynt wedi bod yn llwyddiannus wrth gael eu hail-ethol.

 

Contacts:
© 2011 City and County of Swansea
Civic Centre, Oystermouth Road, Swansea. SA1 3SN. Tel: 01792 636000 Fax: 01792 636340