||
||
Change text size
| Listen to this website Listen to this website | Text Only | Normal| Contrast
Logo to act as a header and advert for City and County of Swansea|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Document Annual Reports Adroddiad Blynyddol

IconsList

Library home

Annual Reports Adroddiad Blynyddol

The Local Authority is required to ensure that Councillors are able to make an Annual Report for their Council activities during the previous year. / Mae’n rhaid i’r Awdurdod Lleol sicrhau bod cynghorwyr yn gallu llunio Adroddiad Blynyddol ar gyfer eu gweithgareddau gyda’r cyngor yn y flwyddyn flaenorol.

 

Contacts:
© 2011 City and County of Swansea
Civic Centre, Oystermouth Road, Swansea. SA1 3SN. Tel: 01792 636000 Fax: 01792 636340