||
||
Newid maint y testun
| Gwrando ar y wefan yma Listen to this website | Testun yn Unig | Arferol| Cyferbynnu
Logo to act as a header and advert for Dinas a Sir Abertawe|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Document Councillors Handbook - Llawlyfr i Gynghorwyr

Library homeCouncillors Handbook - Llawlyfr i GynghorwyrCouncillors Handbook - Llawlyfr i Gynghorwyr
The Councillor’s Handbook provides a one stop guidance document for Councillors. The Handbook is broken down into four sections: Financial Information, Support Services provided by the Cabinet Office and Democratic Services, Protocols and Role Descriptions. Mae'r Llawlyfr i Gynghorwyr yn darparu dogfen arweiniol gynhwysfawr i gynghorwyr. Rhennir y llawlyfr yn bedair adran: Gwybodaeth Ariannol, Gwasanaethau Cefnogi a ddarperir gan Swyddfa'r Cabinet a'r Gwasanaethau Democrataidd, Protocolau a Disgrifiadau Rôl. As agreed and detailed in the authority's Welsh Language Scheme, these documents are usually available in English only. For further information, please contact the Council's Welsh Language Officer via cymraeg@swansea.gov.uk Fel a gytunwyd ac a nodwyd yng Nghynllun Iaith Gymraeg yr awdurdod, mae'r dogfennau hyn ar gael yn uniaith Saesneg fel arfer. I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Swyddog Iaith Gymraeg y Cyngor ar cymraeg@abertawe.gov.uk
Classic

 

Cysylltiadau:
© 2011 Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe. SA1 3SN. Ffôn: 01792 636000 Ffacs: 01792 636340