||
||
Change text size
| Listen to this website Listen to this website | Text Only | Normal| Contrast
Logo to act as a header and advert for City and County of Swansea|
Website URL : http://www.swansea.gov.uk/index.cfm?articleid=619
||

Document Councillors Handbook - Llawlyfr i Gynghorwyr

Library homeCouncillors Handbook - Llawlyfr i GynghorwyrCouncillors Handbook - Llawlyfr i Gynghorwyr
The Councillor’s Handbook provides a one stop guidance document for Councillors. The Handbook is broken down into four sections: Financial Information, Support Services provided by the Cabinet Office and Democratic Services, Protocols and Role Descriptions. Mae'r Llawlyfr i Gynghorwyr yn darparu dogfen arweiniol gynhwysfawr i gynghorwyr. Rhennir y llawlyfr yn bedair adran: Gwybodaeth Ariannol, Gwasanaethau Cefnogi a ddarperir gan Swyddfa'r Cabinet a'r Gwasanaethau Democrataidd, Protocolau a Disgrifiadau Rôl. As agreed and detailed in the authority's Welsh Language Scheme, these documents are usually available in English only. For further information, please contact the Council's Welsh Language Officer via cymraeg@swansea.gov.uk Fel a gytunwyd ac a nodwyd yng Nghynllun Iaith Gymraeg yr awdurdod, mae'r dogfennau hyn ar gael yn uniaith Saesneg fel arfer. I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Swyddog Iaith Gymraeg y Cyngor ar cymraeg@abertawe.gov.uk
Classic

 

Contacts:
© 2011 City and County of Swansea
Civic Centre, Oystermouth Road, Swansea. SA1 3SN. Tel: 01792 636000 Fax: 01792 636340